Logo

ENERGIE AG BOHEMIA se stala generálním partnerem zimních her pro handicapované děti.

image
Tisková zpráva

ENERGIE AG BOHEMIA se stala generálním partnerem zimních her pro handicapované děti.

(České Budějovice, 11. ledna) Společnost ENERGIE AG BOHEMIA stvrdila generální partnerství zimních her handicapované mládeže V4 Winter Games Emil Open. Ty bude pořádat v Jihočeském kraji spolek Emilova sportovní. V Českých Budějovicích se dnes jednalo i o rozšíření podpory her.

ENERGIE AG BOHEMIA je silným a stabilním partnerem měst a obcí v Jihočeském kraji. Dlouhodobým závazkem společnosti je pomáhat v regionech, kde působí. „Dává nám to velký smysl a naplňuje naše firemní poselství. Podpora sportu handicapovaných pomáhá bourat mýty a předsudky, které je provází. A také jejich začlenění do běžného života. Pro nás je důležitá i radost, kterou mládeži soutěž přinese. Proto jsme se rozhodli pořádání zimních her podpořit jako generální partner,“ uvedl Pavel Linzer, jednatel ENERGIE AG BOHEMIA.

Za tímto účelem se sešli ve středu 11. ledna 2023 v Českých Budějovicích představitelé ENERGIE AG BOHEMIA a Emilova sportovní, který se podpoře sportu handicapované mládeže dlouhodobě věnuje. „Skvělá zpráva, máme silného generálního partnera a první zimní hry handicapované mládeže Emil Open doufáme už nic nezastaví. Dvakrát sportovní hry překazil koronavirus. Uvědomujeme si, co pro nás všechny sport znamená, a jak moc pomáhá našim handicapovaným kamarádům,“ uvedl Pavel Zbožínek, prezident organizačního výboru Emil Open.

Pilotní projekt Zimních her handicapované mládeže se bude konat poprvé a má ambici stát se akcí s globálním přesahem, které se účastní mladí handicapovaní sportovci z celého světa. Spolupráce společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s Emil Open ale zimními hrami nekončí, společnost zvažuje podpořit i jejich letní část. „Pomáháme a vzděláváme, chováme se zodpovědně pro budoucnost, což odpovídá povaze naší činnosti. Jako strategický partner Emil Open pomůžeme mládeži se zdravotním postižením, která začíná sportovat nebo zatím sportuje rekreačně, setkat se ve velkém sportovním světě se svými sportovními vzory a upevnit své sportovní návyky,“ uzavřel Ivan Kafka, vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA.

ENERGIE AG BOHEMIA

ENERGIE AG BOHEMIA je silnou a stabilní společností, která zásobuje pitnou vodou a dodává teplo téměř milionu obyvatel České republiky. Je společensky odpovědná a vnímá potřebu podporovat handicapovanou mládež při jejím začleňování do společnosti. Segment Voda organizovaný ve společnosti ENERGIE AG BOHEMIA poskytuje své služby více než 800 městům a obcím v České republice, pro které zajišťuje nejen dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, ale také projekci, laboratorní rozbory, smartmetering a další činnosti.

Emilova sportovní

Emilova sportovní, z.s. je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů.

Co je Emil Open?

Zimní hry handicapované mládeže V4 Winter Games Emil Open jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním dětí a mládeže se zdravotním postižením od 10 do 26 let. Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit i doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.

Akce navazuje na úspěšné předchozí ročníky letních her handicapované mládeže v Brně. EMIL OPEN chce mladým handicapovaným lidem dát stejnou šanci, jakou mají všichni ostatní. Jen tak pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl a budou podporovány. Díky hrám dostanou možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.

Logo Emil Open winter

Emilova sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4
602 00, Brno
Czech Republic

info@emilopen.cz
Pavel Zbožínek

Prezident organizačního výboru

Mgr. Vojtěch Kocůrek

Víceprezident organizačního výboru

© Emilova Sportovní, z.s. | 2017 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.